Hippisch recht

Het hippisch recht heeft in de afgelopen jaren een grote ontwikkeling doorgemaakt. Nederland is in de loop der jaren een “paardenland” bij uitstek geworden. Dit geldt zowel op recreatief als professioneel niveau. Nederland is in de fokkerij en de sport prominent aanwezig.


Door de ruime ervaring op het gebied van het civiele recht en het bestuursrecht met daarbij veel kennis van paarden(sport), kunnen Koning & Pover u op uiteenlopende onderwerpen terzijde staan. U kunt daarbij denken aan de volgende onderwerpen:

  • opstellen van koop- en verkoopovereenkomsten van paarden
  • geschillen met betrekking tot de koop- en verkoop van paarden (denkt u bijvoorbeeld aan een situatie waarin u een paard hebt gekocht dat niet voldoet aan de door de verkoper gewekte verwachtingen)
  • geschillen met de gemeente omtrent een bouwaanvraag (wanneer u bijvoorbeeld een rijbaan wilt aanleggen op uw terrein)
  • kwesties met betrekking tot het aansprakelijkheidsrecht (u raakt bijvoorbeeld arbeidsongeschikt door een ongeval met een paard, uw paard heeft iets vernield of iemand verwond)
  • tuchtrechtelijke kwesties bij o.a. KNHS en stamboeken
  • juridische vragen met betrekking tot veterinaire rapportages (in verband met de aan- en verkoop van paarden)